одржливи
локални заедници за локален економски развој

Преку демократски, социјално одговорни акции и проекти кои ке дадат свој придонес во локалната заедница

Социјално одговорни

Квалитетно живеење и потикнување на локалните бизниси

Подобрување на условите за живот подеднакво за сите

За нас

да се претставиме

Норгес Вел е независна, невладина организација основана како сестринска организација на „Кралското Норвешко општество за развој“.

Организацијата е основана со цел да придонесе кон одржливи локални заедници преку демократски , социјално одговорни акции и одржлив бизнис развој.

Едукација

Развој

Локален Бизнис

Соработка

Визија

теоријата да се преточи во пракса

Визијата на Норгес Вел е да го поттикне развојот на локалните средини  создавајќи клима која ќе ги унапреди основните човечки вредности преку едуцирање, добро менаџирање и бизнис напредок.

Норгес Вел преку својот транспарентен пристап користи методи кои теоријата ја преточуваат во пракса. Преку неформално едуцирање и широк обем на домашна и меѓународна експертиза Норгес Вел пред сѐ се залага за создавање транспарентни  – отворени локални бизнис заедници кои ќе дадат свој придонес кон унапредувањето на локалната економија и стандардот на локалното население.

Норгес Вел има повеќе успешни проекти во Македонија, како и активна вклученост во проектите за прекугранична соработка со соседна Бугарија.

 
мисија
унапредување на основните човечки вредности преку едуцирање, добро менаџирање и бизнис напредок

Обуки за обучувачи

Квалитетен кадар

Образование за возрасни

Сертифицирани обуки за возрасни во ВЕТ

Проектен менаџмент

Бизнис план и изработка

Управување со човечки ресурси

Експертиза

Стручен тим од надворешни и внатрешни експерти

Консултантски услуги

ИПАРД, ЕУ проекти 

Мисијата на Норгес Вел е да го поттикне развојот на локалните средини создавајќи клима која ќе ги унапреди основните човечки вредности преку едуцирање, добро менаџирање и бизнис напредок.

Нашиот тим

Локалната канцеларија на Норгес Вел работи во делот на поттикнување и унапредување на локалните заедници преку социјално претприемништво и бизнис унапредување.

people, human, group

Даниела Анастасовска

проектен координатор и административна поддршка

Елизабета Цветковска

правен консултант за НВО

Бобан Ристовски

ИТ поддршка и организирање настани

Лидија Митовска

буџетирање и финансиска експертиза

Игор Ангеловски

книговодител и финансиски советник

Проекти и активности

Норгес Вел, во соработка со НВО Инфоцентар, активно работи на зголемување на граѓанското учество во локалните политики во рамките на проектот Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво” (2019-2020), поддржан од меѓународниот центар Улоф Палме.

Потребна е поголема и повидлива кампања за вакцинацијата против коронавирусот...

Прочитај повеќе...

Многу нерешени предмети, главно заради некомплетна документација На 29 јули...

Прочитај повеќе...

Недоволна застапеност на жените во локалната власт НВО Инфоцентар, во...

Прочитај повеќе...

Контактирајте не во секое време

Следете не на социјалните мрежи

Сите новости и активности на едно место