одржливи
локални заедници за локален економски развој

Преку демократски, социјално одговорни акции и проекти кои ке дадат свој придонес во локалната заедница

Социјално одговорни

Квалитетно живеење и потикнување на локалните бизниси

Подобрување на условите за живот подеднакво за сите

За нас

да се претставиме

Норгес Вел е независна, невладина организација основана како сестринска организација на „Кралското Норвешко општество за развој“.

Организацијата е основана со цел да придонесе кон одржливи локални заедници преку демократски , социјално одговорни акции и одржлив бизнис развој.

Едукација

Развој

Локален Бизнис

Соработка

Визија

теоријата да се преточи во пракса

Визијата на Норгес Вел е да го поттикне развојот на локалните средини  создавајќи клима која ќе ги унапреди основните човечки вредности преку едуцирање, добро менаџирање и бизнис напредок.

Норгес Вел преку својот транспарентен пристап користи методи кои теоријата ја преточуваат во пракса. Преку неформално едуцирање и широк обем на домашна и меѓународна експертиза Норгес Вел пред сѐ се залага за создавање транспарентни  – отворени локални бизнис заедници кои ќе дадат свој придонес кон унапредувањето на локалната економија и стандардот на локалното население.

Норгес Вел има повеќе успешни проекти во Македонија, како и активна вклученост во проектите за прекугранична соработка со соседна Бугарија.

 
мисија
унапредување на основните човечки вредности преку едуцирање, добро менаџирање и бизнис напредок

Обуки за обучувачи

Квалитетен кадар

Образование за возрасни

Сертифицирани обуки за возрасни во ВЕТ

Проектен менаџмент

Бизнис план и изработка

Управување со човечки ресурси

Експертиза

Стручен тим од надворешни и внатрешни експерти

Консултантски услуги

ИПАРД, ЕУ проекти 

Мисијата на Норгес Вел е да го поттикне развојот на локалните средини создавајќи клима која ќе ги унапреди основните човечки вредности преку едуцирање, добро менаџирање и бизнис напредок.

Нашиот тим

Локалната канцеларија на Норгес Вел работи во делот на поттикнување и унапредување на локалните заедници преку социјално претприемништво и бизнис унапредување.

people, human, group

Даниела Анастасовска

проектен координатор и административна поддршка

Елизабета Цветковска

правен консултант за НВО

Бобан Ристовски

ИТ поддршка и организирање настани

Лидија Митовска

буџетирање и финансиска експертиза

Игор Ангеловски

книговодител и финансиски советник

Проекти и активности

Норгес Вел, во соработка со НВО Инфоцентар, активно работи на зголемување на граѓанското учество во локалните политики во рамките на проектот Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво” (2019-2020), поддржан од меѓународниот центар Улоф Палме.

Контактирајте не во секое време

Следете не на социјалните мрежи

Сите новости и активности на едно место